Mereka Pergi di Usia Belia

jouke goslinga, dokter goslinga, dokter di toraja, injil masuk toraja

Edgar, lelaki muda yang kutemui pagi itu di sebuah bukit, duduk bersendiri di dekat gerbang saat aku kembali ke tempat kami bertemu beberapa tahun yang lalu. Di tempat yang berpuluh tahun dirinya berdiam. Aku tak akan pernah lupa gaya bicaranya ketika sepotong nama terlontar dari mulutnya saat kami berkenalan. Nama yang mengingatkan pada seorang kawan … Continue reading Mereka Pergi di Usia Belia

Manusia-manusia dalam Kurungan


Kita haroes membantoe dan menoeloeng orang boekan kerna ia-ini orang hartawan atawa ternama, pada siapa di blakang hari kita moesti minta balesan bantoean atawa pertoeloengan, hanja kita haroes membantoe dan menoeloeng, kerna orang jang tersangkoet memang perloe dibantoe dan ditoeloeng kerna itu satoe kebaekan. [Dalem Tawanan Djepang, Nio Joe Lan] Andai saja dalam liburan ke … Continue reading Manusia-manusia dalam Kurungan