Wisata Kereta Lembu Kampung Balik Bukit, Melaka

kereta lembu melaka, fabulous melaka, kampung balik bukit melaka

Dulu ketika kendaraan bermotor belum berkeliaran di jalan, masyarakat Melaka menggunakan moda transportasi dengan tenaga hewan - biasanya lembu atau kuda - untuk bepergian jarak jauh. Kendaraan beroda dua dengan pedati/gerobak kayu yang ditarik oleh satu atau dua ekor lembu. Oleh masyarakat setempat, kendaraan ini dikenal dengan nama kereta lembu. Masa itu, ketika kereta lembu … Continue reading Wisata Kereta Lembu Kampung Balik Bukit, Melaka

Generasi Muda Menuju Transformasi Nasional 2050

auya 2017, fabulous melaka, famosa melaka, bastion

Menyiapkan generasi muda menjadi pemimpin masa depan harus dimulai dari sekarang dengan melibatkan mereka dalam diskusi rancangan masa depan serta mengajak mereka ikut memikirkan solusi bagi permasalahan yang mungkin saja muncul dari penerapan rancangan yang dibuat saat ini. Karenanya generasi muda harus diberi ruang dan kesempatan untuk berkreasi, membekali diri dengan keterampilan dan keahlian serta … Continue reading Generasi Muda Menuju Transformasi Nasional 2050